FYSIOTERAPIA

Stacks Image 229
Fysioterapiapalvelut

Fysioterapian tavoitteena on ihmisen toimintakyvyn ja perusliikkumisen tukeminen ja edistäminen. Erilaiset kivut ja toimintahäiriöt estävät normaalia liikkumista ja toisaalta taas normaalin liikkumisen häiriintyminen esimerkiksi vamman seurauksena aikaansaa kipuja ja kolotuksia.
Fysioterapia voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan: passiiviset ja aktiiviset hoidot. Passiivisilla hoidoilla tarkoitetaan tilanteita, joissa asiakas vastaanottaa hoitoja. Tällaisia ovat mm. manuaaliset käsittelyt, hieronnat, teippaukset. Passiivisilla hoidoilla saadaan yleensä lievitettyä hetkellisesti kipua, mutta oireet/vamma tarvitsee tuekseen aktiivista harjoittelua.
Fysioterapiapalveluissamme pyrimme viemään terapiaa aktiivisen tekemisen suuntaan mahdollisimman nopeasti. Tämä tehdään koko ajan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Terapia pohjautuu tarkkaan alkututkimukseen, jonka pohjalta pystytään tekemään hoitosuunnitelma. Tavoitteemme on, että kuntoutusprosessin aikana asiakas löytää keinot oman kivun / vaivan hallintaan ja oman hyvinvoinnin edistämiseen.

Fysioterapia 30min 40€
Fysioterapia 45min 50€
Fysioterapia 60min 60€
Stacks Image 258
Stacks Image 260